ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง
ก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วทุกประการ

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

อู่และศูนย์ซ่อมในเครือ
ที่ได้มาตรฐาน

สบายใจเมื่อเข้ารับบริการ
พร้อมระบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้

บริการทุกครั้ง 

บริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อมแทนคุณ
โดยไม่ต้องไปอู่เอง มีผู้ช่วยให้คำปรึกษา
พร้อมผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพงานซ่อม
และยังแนะนำรถเช่าราคาพิเศษ

ตลอดการเคลม

บริการเรื่องรถ ครบวงจร
Meet & Care 

สะดวก รวดเร็ว
บริการส่งเอกสารเคลม
ประกันภัย ล่วงหน้า ไม่ว่าอยู่
ที่ไหนก็แจ้งเคลมออนไลน์ได้
 

บริการแจ้งเคลมออนไลน์
ได้ตลอด 24 ชม.

THANACHART © 2020. All Rights Reservedระการ

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์
ถนน พระราม 9 แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา

สูงสุด 10 เดือน

คำนวนค่าเบี้ย

โปรโมชัน

รายละเอียดแผนประกัน

ติดต่อเรา

02-106-8400

เวลาทำการ จ.-ศ. 8:30-17.00น.

คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 10 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ 

  โดยสาร 300,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน 

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 7 ปี
- เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน
    ส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่     หรือโดยสาร 300,000 บาท/ คน
-  คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน

    ทางกรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐาน
โรงงาน 

ประกันชั้น 1 จัดเต็ม - ซ่อมอู่

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ ที่น่าสนใจ

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อเพื่อขอเช็กราคาซื้อประกันภัยออนไลน์

*โปรดศึกษารายละเอียดและ
เงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

บริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อมแทนคุณ
โดยไม่ต้องไปอู่เอง มีผู้ช่วยให้คำปรึกษา พร้อมผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพงานซ่อมและยังแนะนำรถเช่าราคาพิเศษตลอดการเคลม

บริการเรื่องรถ ครบวงจร
Meet & Care

สบายใจเมื่อเข้ารับบริการ พร้อมระบบประเมิน
 ความพึงพอใจการใช้บริการ
ทุกครั้ง 

อู่และศูนย์ซ่อมในเครือ
ที่ได้มาตรฐาน

สะดวก รวดเร็ว บริการส่งเอกสารเคลมประกันภัย
  ล่วงหน้า ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แจ้งเคลมออนไลน์ได้
 

บริการแจ้งเคลมออนไลน์
  ได้ตลอด 24 ชม.
 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ
ที่น่าสนใจ

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา >>ซื้อประกันออนไลน์ >>

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย
รับประกันการเคลม

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ

  โดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง 

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน 

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

    ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของ
ผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน
ทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และ
อุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 15,999 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

ประกันชั้น 1 จัดเต็ม - ซ่อมศูนย์

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข
ก่อนตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้ง

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่เท่านั้น

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่ เท่านั้น

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เช็กค่าเบี้ยประกันภัย

เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการ analytics และนำมาสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้น 
กด รับข้อเสนอถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

คุ้มครองครบกว่า!
ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบ
ซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์
ถนน พระราม 9 แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่ เท่านั้น

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับ ข้อตกลง และเงื่อนไขแล้วทุกประการ

02-106-8400

02-106-8400

คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

ติดต่อเพื่อขอเช็กราคาซื้อประกันภัยออนไลน์

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

THANACHART © 2020. All Rights Reserved

PREMIUM PRIVILEGE

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

คุ้มครองครบกว่า!
ตอบโจทย์คนรักรถ
ทั้งแบบ
ซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

คุ้มครองครบกว่า!
ตอบโจทย์คนรักรถทั้งแบบ
ซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

ซ่อมศูนย์

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆที่น่าสนใจ

*แจ้งโค้ด HERO กับเจ้าหน้าที่ Telesales 

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนชาตประกันภัย มุ่งปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า จึงจัดทำนโยบายเพื่อแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ฉบับนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น

เมื่อท่านเข้าชมหรือกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของท่าน เช่น
  • • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเพื่อการติดต่อ: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล อายุ การศึกษา หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
  • • ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของท่านต่อสินค้าหรือบริการที่ท่านสนใจ
  • • ข้อมูลทางเทคนิคที่อาจระบุตัวตนของท่าน ระบุอุปกรณ์ หรือระบุตำแหน่งของท่าน: ตัวระบุ (identifiers) เช่น unique ID, IP Address, หรือตัวระบุอื่นๆ ซึ่งสื่อสารผ่านทางจากเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ดังนี้
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าบริการของพันมิตรของบริษัท ประมวลผลเพื่อทราบพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราต่อไป
  • เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ท่านอาจสนใจในอนาคต โดยอาจผ่านทางช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ บนแพลต์ฟอร์มต่างๆ (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนดำเนินการสำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีความยินยอม
หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัทหรือบริษัทฯ ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทอาจไม่สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กันท่านได้ หรืออาจนำเสนอสินค้าบริการที่ท่านสนใจได้แค่เพียงบางส่วน

การเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม
  • • ในการจัดทำเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งข้างต้น บริษัทอาจใช้ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ ผู้ให้บริการด้านระบบคลาวด์ แพลตฟอร์ม หรือบริการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น Facebook, Google Ads, Google Ads รวมทั้งบริษัทโฆษณา เอเจนซี่ต่างๆ
  • • บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือหรือที่ควบคุมโดยบริษัท
  • • บริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้ตรวจบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  • • บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อศาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็นทางกฎหมาย

ทั้งนี้ หน่วยงาน ผู้ให้บริการ และบริษัทต่างๆ ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจตั้งอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานน้อยกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขเต็มไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

หากท่านมีความต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้โปรดติดต่อ:

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 02-308-9333

*รายการผ่อน 0% เงินสด สูงสุด 10 เดือน
*ดำเนินการเสนอขายโดย บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

ประกันรถยนต์ชั้น 1 ที่ดีที่สุด 
คุ้มครองทุกกรณี ค่าเบี้ยไม่แพง

ซื้อวันนี้ แจกสิทธิพิเศษฟรี ไม่มีกั๊ก!!

*แจ้งโค้ด HERO กับเจ้าหน้าที่ Telesales 

*รายการผ่อน 0% เงินสด สูงสุด 10 เดือน
*ดำเนินการเสนอขายโดย บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เพียงแจ้ง Code 'HL200' กับเจ้าหน้าที่ Telesales หลังชำระเงินค่าเบี้ย

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
*โปรโมชันของสมนาคุณและบัตรกำนัลมีจำนวนจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เรามุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

เรามุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+>> เงื่อนไขโปรโมชัน
>> เงื่อนไขโปรโมชัน

เมื่อลงทะเบียนและแลกรับผ่าน TNI Line Official ถึง 30 มิ.ย. 2566 เท่านั้น

โปรโมชันพิเศษ! แจ้ง CODE “HL200”

กับเจ้าหน้าที่ Telesales หลังชำระเงินค่าเบี้ย

โปรโมชันพิเศษ! แจ้ง CODE “HL200”

แจก Gift Voucher ชอปปิง Tesco Lotus

ซ่อมศูนย์
สูงสุด 6 เดือน*

ซ่อมอู่
สูงสุด 10 เดือน*

บัตรเครดิต

หรือ

ผ่อนเงินสด

ถึง 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น

สูงสุด
10 เดือน*

โปรโมชันพิเศษ!
แจ้ง CODE “HL200”

กับเจ้าหน้าที่ Telesales หลังชำระเงินค่าเบี้ย

*รายการผ่อน 0% เงินสด สูงสุด 10 เดือน
*ดำเนินการเสนอขายโดย บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย

ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่

รับประกันอุปกรณ์เสริม และ
อุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงาน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

คุ้มครองครบ มั่นใจทุกการขับขี่
ธนชาตประกันภัย (LOGO)
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ซิงเกิล เรท
คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ 
ทั้งรถยนต์น้ำมัน-รถยนต์ไฟฟ้า

- รับประกันรถยนต์ Tesla Model 3 และ Model Y
- เฉพาะรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ

  โดยสาร 200,000 บาท/คน*
- คุ้มครองเพิ่มเติม ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

  สูงสุด 50,000 บาท*
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

    ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของ
ผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน
ทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และ
อุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง >>

ราคาเดียว 61,000 บาท*

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

ประกันชั้น 1 Single Rate

TESLA

คุ้มครองครบกว่า!

ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งรถยนต์น้ำมัน-รถยนต์ไฟฟ้า

ประกันชั้น 1 จัดเต็ม - ซ่อมอู่

ประกันชั้น 1 จัดเต็ม - ซ่อมศูนย์

ประกันชั้น 1 Single Rate

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไ
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 10 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ 

  โดยสาร 300,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน 

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 10 ปี
- เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

  ส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่     
หรือ  โดยสาร 300,000 บาท/ คน
- คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน     

  ตลอด 24 ชม.
- รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง
  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน  

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ

  โดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง 

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน 

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

  ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐาน
โรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 15,999 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

- รับประกันรถยนต์ Tesla Model 3 และ Model Y
- เฉพาะรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ

  โดยสาร 200,000 บาท/คน*
- คุ้มครองเพิ่มเติม ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

  สูงสุด 50,000 บาท*
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

  ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐาน
โรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง >>

ราคาเดียว 61,000 บาท*

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

TESLA

เฉพาะลงทะเบียนซื้อผ่านออนไลน์ที่นี่เท่านั้น

ประกันอุบัติเหตุ PA For Childประกันอุบัติเหตุ PA For Child