ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง
ก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วทุกประการ

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

อู่และศูนย์ซ่อมในเครือ
ที่ได้มาตรฐาน

สบายใจเมื่อเข้ารับบริการ
พร้อมระบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้

บริการทุกครั้ง 

บริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อมแทนคุณ
โดยไม่ต้องไปอู่เอง มีผู้ช่วยให้คำปรึกษา
พร้อมผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพงานซ่อม
และยังแนะนำรถเช่าราคาพิเศษ

ตลอดการเคลม

บริการเรื่องรถ ครบวงจร
Meet & Care 

สะดวก รวดเร็ว
บริการส่งเอกสารเคลม
ประกันภัย ล่วงหน้า ไม่ว่าอยู่
ที่ไหนก็แจ้งเคลมออนไลน์ได้
 

บริการแจ้งเคลมออนไลน์
ได้ตลอด 24 ชม.

THANACHART © 2020. All Rights Reservedระการ

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์
ถนน พระราม 9 แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา

สูงสุด 10 เดือน

คำนวนค่าเบี้ย

โปรโมชัน

รายละเอียดแผนประกัน

ติดต่อเรา

02-106-8400

เวลาทำการ จ.-ศ. 8:30-17.00น.

คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 10 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ 

  โดยสาร 300,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน 

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 7 ปี
- เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน
    ส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่     หรือโดยสาร 300,000 บาท/ คน
-  คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน

    ทางกรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐาน
โรงงาน 

ประกันชั้น 1 จัดเต็ม - ซ่อมอู่

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ ที่น่าสนใจ

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อเพื่อขอเช็กราคาซื้อประกันภัยออนไลน์

*โปรดศึกษารายละเอียดและ
เงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

บริการรับ-ส่งรถเข้าซ่อมแทนคุณ
โดยไม่ต้องไปอู่เอง มีผู้ช่วยให้คำปรึกษา พร้อมผู้เชี่ยวชาญตรวจคุณภาพงานซ่อมและยังแนะนำรถเช่าราคาพิเศษตลอดการเคลม

บริการเรื่องรถ ครบวงจร
Meet & Care

สบายใจเมื่อเข้ารับบริการ พร้อมระบบประเมิน
 ความพึงพอใจการใช้บริการ
ทุกครั้ง 

อู่และศูนย์ซ่อมในเครือ
ที่ได้มาตรฐาน

สะดวก รวดเร็ว บริการส่งเอกสารเคลมประกันภัย
  ล่วงหน้า ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แจ้งเคลมออนไลน์ได้
 

บริการแจ้งเคลมออนไลน์
  ได้ตลอด 24 ชม.
 

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ
ที่น่าสนใจ

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา >>ซื้อประกันออนไลน์ >>

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย
รับประกันการเคลม

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ

  โดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง 

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน 

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

    ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของ
ผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน
ทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และ
อุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 15,999 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

ประกันชั้น 1 จัดเต็ม - ซ่อมศูนย์

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข
ก่อนตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้ง

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่เท่านั้น

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่ เท่านั้น

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

เช็กค่าเบี้ยประกันภัย

เว็บไซต์ของเรามีการเก็บ cookies ซึ่งเก็บข้อมูลว่าคุณได้ใช้งานเว็บไซต์ของเราอย่างไรและช่วยให้เราจดจำคุณได้ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อทำการ analytics และนำมาสู่การทำให้ประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ดียิ่งขึ้น 
กด รับข้อเสนอถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขความเป็นส่วนตัว Privacy Policy

คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

คุ้มครองครบกว่า!
ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบ
ซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์
ถนน พระราม 9 แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่ เท่านั้น

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับ ข้อตกลง และเงื่อนไขแล้วทุกประการ

02-106-8400

02-106-8400

คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

ติดต่อเพื่อขอเช็กราคาซื้อประกันภัยออนไลน์

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

THANACHART © 2020. All Rights Reserved

PREMIUM PRIVILEGE

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

คุ้มครองครบกว่า!
ตอบโจทย์คนรักรถ
ทั้งแบบ
ซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

คุ้มครองครบกว่า!
ตอบโจทย์คนรักรถทั้งแบบ
ซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

ซ่อมศูนย์

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆที่น่าสนใจ

*แจ้งโค้ด HERO กับเจ้าหน้าที่ Telesales 

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ ธนชาตประกันภัย มุ่งปกป้องรักษาความเป็นส่วนตัวของลูกค้า จึงจัดทำนโยบายเพื่อแจ้งรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูล และสิทธิของลูกค้าในข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ฉบับนี้ใช้กับการประมวลผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้เท่านั้น

เมื่อท่านเข้าชมหรือกรอกข้อมูลบนหน้าเว็บไซต์ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่อาจระบุตัวตนของท่าน เช่น
  • • ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเพื่อการติดต่อ: ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล อายุ การศึกษา หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เป็นต้น
  • • ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของท่านต่อสินค้าหรือบริการที่ท่านสนใจ
  • • ข้อมูลทางเทคนิคที่อาจระบุตัวตนของท่าน ระบุอุปกรณ์ หรือระบุตำแหน่งของท่าน: ตัวระบุ (identifiers) เช่น unique ID, IP Address, หรือตัวระบุอื่นๆ ซึ่งสื่อสารผ่านทางจากเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่าน ดังนี้
  • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเพื่อให้ข้อมูลและนำเสนอสินค้าบริการของบริษัทฯ หรือสินค้าบริการของพันมิตรของบริษัท ประมวลผลเพื่อทราบพฤติกรรมของผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราต่อไป
  • เพื่อนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ท่านอาจสนใจในอนาคต โดยอาจผ่านทางช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ บนแพลต์ฟอร์มต่างๆ (ทั้งนี้ บริษัทฯ จะขอความยินยอมจากท่านก่อนดำเนินการสำหรับกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีความยินยอม
หากท่านไม่ยินยอมให้ข้อมูลแก่บริษัทหรือบริษัทฯ ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทอาจไม่สามารถนำเสนอสินค้าหรือบริการให้กันท่านได้ หรืออาจนำเสนอสินค้าบริการที่ท่านสนใจได้แค่เพียงบางส่วน

การเปิดเผยข้อมูลไปยังบุคคลที่สาม
  • • ในการจัดทำเว็บไซต์ตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งข้างต้น บริษัทอาจใช้ผู้ให้บริการด้านซอฟท์แวร์ ผู้ให้บริการด้านระบบคลาวด์ แพลตฟอร์ม หรือบริการประมวลผลข้อมูลต่างๆ เช่น Facebook, Google Ads, Google Ads รวมทั้งบริษัทโฆษณา เอเจนซี่ต่างๆ
  • • บริษัทอื่นๆ ที่อยู่ในเครือหรือที่ควบคุมโดยบริษัท
  • • บริษัทที่ให้บริการด้านวิชาชีพ เช่น ผู้ตรวจบัญชี หรือที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
  • • บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต่อศาล หรือผู้ที่เกี่ยวข้องหากมีความจำเป็นทางกฎหมาย

ทั้งนี้ หน่วยงาน ผู้ให้บริการ และบริษัทต่างๆ ที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจตั้งอยู่ในประเทศที่มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีมาตรฐานน้อยกว่ากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทเก็บรวบรวมฯ ทั้งนี้ เงื่อนไขเต็มไปตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

หากท่านมีความต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้โปรดติดต่อ:

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 02-308-9333

*รายการผ่อน 0% เงินสด สูงสุด 10 เดือน ดำเนินการเสนอขายโดย บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด *โปรโมชันสามารถใช้ได้เฉพาะแคมเปญเดียว ไม่สามารถใช้กับแคมเปญอื่น ๆ ได้ รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*แจ้งโค้ด HERO กับเจ้าหน้าที่ Telesales 

*รายการผ่อน 0% เงินสด สูงสุด 10 เดือน
*ดำเนินการเสนอขายโดย บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด

e-code

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เพียงแจ้ง Code 'HL200' กับเจ้าหน้าที่ Telesales หลังชำระเงินค่าเบี้ย

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

เรามุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

เรามุ่งมั่น ทุ่มเท เพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+>> เงื่อนไขโปรโมชัน
>> เงื่อนไขโปรโมชัน

เมื่อ Add LINE ธนชาตประกันภัย เพื่อรับสิทธิ์
ถึง 31 ธ.ค. 2566 หรือ จนกว่าสิทธิ์จะหมด

โปรโมชันพิเศษ! แจ้ง CODE “HL200”

กับเจ้าหน้าที่ Telesales หลังชำระเงินค่าเบี้ย

โปรโมชันพิเศษ! แจ้ง CODE “HL200”

แจก Gift Voucher ชอปปิง Tesco Lotus

ซ่อมศูนย์
สูงสุด 6 เดือน*

ซ่อมอู่
สูงสุด 10 เดือน*

บัตรเครดิต

หรือ

ผ่อนเงินสด

ถึง 31 ธ.ค. 2566 เท่านั้น

สูงสุด
10 เดือน**

โปรโมชันพิเศษ!
แจ้ง CODE “HL200”

กับเจ้าหน้าที่ Telesales หลังชำระเงินค่าเบี้ย

*รายการผ่อน 0% เงินสด สูงสุด 10 เดือน ดำเนินการเสนอขายโดย บริษัท ที โบรคเกอร์ จำกัด *โปรโมชันสามารถใช้ได้เฉพาะแคมเปญเดียว ไม่สามารถใช้กับแคมเปญอื่น ๆ ได้ รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย

ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่

รับประกันอุปกรณ์เสริม และ
อุปกรณ์ตกแต่งตามมาตรฐานของโรงงาน

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

คุ้มครองครบ มั่นใจทุกการขับขี่
ธนชาตประกันภัย (LOGO)
ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 ซิงเกิล เรท
คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ 
ทั้งรถยนต์น้ำมัน-รถยนต์ไฟฟ้า

- รับประกันรถยนต์ Tesla Model 3 และ Model Y
- เฉพาะรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ

  โดยสาร 200,000 บาท/คน*
- คุ้มครองเพิ่มเติม ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

  สูงสุด 50,000 บาท*
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

    ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของ
ผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน
ทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และ
อุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง >>

ราคาเดียว 61,000 บาท*

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

ประกันชั้น 1 Single Rate

TESLA

คุ้มครองครบกว่า!

ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งรถยนต์น้ำมัน-รถยนต์ไฟฟ้า

ประกันชั้น 1 จัดเต็ม - ซ่อมอู่

ประกันชั้น 1 จัดเต็ม - ซ่อมศูนย์

ประกันชั้น 1 Single Rate

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไ
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 10 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ 

  โดยสาร 300,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน 

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 10 ปี
- เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

  ส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่     
หรือ  โดยสาร 300,000 บาท/ คน
- คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน     

  ตลอด 24 ชม.
- รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง
  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน  

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ

  โดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง 

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน 

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

  ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐาน
โรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 15,999 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 15,999 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

- รับประกันรถยนต์ Tesla Model 3 และ Model Y
- เฉพาะรถยนต์ใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ

  โดยสาร 200,000 บาท/คน*
- คุ้มครองเพิ่มเติม ที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

  สูงสุด 50,000 บาท*
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตาม
  มาตรฐานโรงงาน

- รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

  ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐาน
โรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง >>

ราคาเดียว 61,000 บาท*

ราคาเดียว 61,000 บาท*

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

TESLA

เฉพาะลงทะเบียนซื้อผ่านออนไลน์ที่นี่เท่านั้น

ประกันอุบัติเหตุ PA For Childประกันอุบัติเหตุ PA For Child

จำนวนจำกัด

ซื้อก่อน  รับสิทธิ์ก่อน!

*โปรโมชันของสมนาคุณและบัตรกำนัลมีจำนวนจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

*โปรโมชันของสมนาคุณและบัตรกำนัลมีจำนวนจำกัด บริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รับส่วนลดค่าเบี้ยพิเศษ

สูงสุด

*

ถึง 15 พ.ย. 2566 เท่านั้น