ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง
ก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วทุกประการ

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

อู่และศูนย์ซ่อมในเครือ
ที่ได้มาตรฐาน

สบายใจเมื่อเข้ารับบริการ
พร้อมระบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการ

ทุกครั้ง

รองรับทุกการใช้งาน
เลือกชำระเบี้ยประกัน
ดูกรมธรรม์ออนไลน์ หรือ

เลือกต่ออายุประกันภัย
ได้ทันที

บริการชำระเบี้ยประกัออนไลน์
 และต่ออายุประกันภัย

สะดวก รวดเร็ว บริการส่ง
เอกสารเคลมประกันภัย
ล่วงหน้า ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แจ้ง

เคลมออนไลน์ได้ 

บริการแจ้งเคลมออนไลน์
ได้ตลอด 24 ชม.

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจ

และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วทุกประการ

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์
ถนน พระราม 9 แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

สูงสุด 10 เดือน

ประเภท 1

คำนวนค่าเบี้ยประกันภัย

คำนวนค่าเบี้ย

โปรโมชั่น

รายละเอียดแผนประกัน

ติดต่อเรา

02-106-8400

เวลาทำการ จ.-ศ. 8:30-17.00น.

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

สมัครง่าย ให้ทุนสูง*         รับส่วนลดเบี้ยพิเศษ*       ฟรี! ของพรีเมียม*

ธนชาต ประกันภัยรถยนต์

PREMIUM PRIVILEGE

ผ่อน 0%
นาน 10 เดือน*

ส่วนลดค่าเบี้ย เมื่อแจ้งการติดกล้องหน้ารถยนต์

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ถึง 31 มี.ค. 2565 เท่านั้น

รับส่วนลดค่าเบี้ยพิเศษ!

รับ Gift Voucher มูลค่า 100 บาท*
เพียงแจ้ง Code ‘HERO’

ฟรี! กระเป๋าผ้าสุดชิค

เพียงซื้อผ่านออนไลน์เท่านั้น

ผ่อน 0%
นาน 10 เดือน*

รับส่วนลดค่าเบี้ยพิเศษ!

ฟรี! กระเป๋าผ้าสุดชิค

เพียงซื้อผ่านออนไลน์เท่านั้น

ส่วนลดค่าเบี้ย เมื่อแจ้งการติด
กล้องหน้ารถยนต์

รับ Gift Voucher 
มูลค่า 100 บาท*
เพียงแจ้ง Code ‘HERO’

คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

ซ่อมอู่

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 7 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือ โดยสาร 300,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตามมาตรฐานโรงงาน 

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 7 ปี
- เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน
    ส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่     หรือโดยสาร 300,000 บาท/ คน
-  คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน

    ทางกรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐาน
โรงงาน 

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ประกันภัย ประเภท 2+ ฟิต

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคาซื้อประกันภัยออนไลน์

*โปรดศึกษารายละเอียดและ
เงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

รองรับทุกการใช้งาน
เลือกชำระเบี้ยประกัน
ดูกรมธรรม์ออนไลน์ หรือ
เลือกต่ออายุประกันภัย
ได้ทันที

บริการชำระเบี้ยประกันออนไลน์ 
และต่ออายุประกันภัย

สบายใจเมื่อเข้ารับบริการ
พร้อมระบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการ

ทุกครั้ง 

อู่และศูนย์ซ่อมในเครือที่
ได้มาตรฐาน

สะดวก รวดเร็ว บริการส่ง
เอกสารเคลมประกันภัย
ล่วงหน้า ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แจ้ง
เคลมออนไลน์ได้ 

บริการแจ้งเคลมออนไลน์
ได้ตลอด 24 ชม.
 

ประกันภัย 2+ จัดเต็ม
ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ
ที่น่าสนใจ

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา >>ซื้อประกันออนไลน์ >>

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย
รับประกันการเคลม

ซ่อมศูนย์

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือโดยสาร  400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง
ตามมาตรฐานโรงงาน 

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

    ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของ
ผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน
ทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และ
อุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข
ก่อนตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้ง

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่ เท่านั้น

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่ เท่านั้น

คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

ธนชาต ประกันภัยรถยนต์

คุ้มครองครบกว่า!
ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบ
ซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย
รับประกันการเคลม

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์
ถนน พระราม 9 แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่ เท่านั้น

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับ ข้อตกลง และเงื่อนไขแล้วทุกประการ

02-106-8400

02-106-8400

ประเภท 1

คุ้มครองครบกว่า! ตอบโจทย์คนรักรถ ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคาซื้อประกันภัยออนไลน์

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับ
ข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วทุกประการ

สมัครง่าย ให้ทุนสูง*


รับส่วนลดเบี้ยพิเศษ*      

ฟรี! ของพรีเมียม*

PREMIUM PRIVILEGE

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

คุ้มครองครบกว่า!
ตอบโจทย์คนรักรถ
ทั้งแบบ
ซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

คุ้มครองครบกว่า!
ตอบโจทย์คนรักรถ
ทั้งแบบ
ซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

ซ่อมอู่

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 7 ปี
- เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน
    ส่วนบุคคลเท่านั้น
- ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
- คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่     หรือโดยสาร 300,000 บาท/ คน
-  คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน

    ทางกรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
- รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐาน
โรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง >>

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 13,299 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง 

ซ่อมศูนย์

รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

    ส่วนบุคคลเท่านั้น
ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของ
ผู้ขับขี่

  หรือโดยสาร 400,000 บาท/ คน
คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน

  ตลอด 24 ชม.
-  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน
ทาง

  กรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
รับประกันอุปกรณ์เสริม และ
อุปกรณ์

  ตกแต่งตามมาตรฐานโรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง