ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครอง
ก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วทุกประการ

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์ ถนน พระราม 9
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

อู่และศูนย์ซ่อมในเครือที่ได้มาตรฐาน

สบายใจเมื่อเข้ารับบริการ พร้อมระบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการทุกครั้ง

รองรับทุกการใช้งาน เลือกชำระเบี้ยประกัน
ดูกรมธรรม์ออนไลน์ เลือกต่ออายุประกันภัย
ออนไลน์ได้ทันที

บริการชำระเบี้ยประกันออนไลน์ 
และต่ออายุประกันภัย

สะดวก รวดเร็ว บริการส่งเอกสารเคลมประกันภัย
ล่วงหน้า ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็แจ้งเคลมออนไลน์ได้

บริการแจ้งเคลมออนไลน์
ได้ตลอด 24 ชม. 

THANACHART © 2020. All Rights Reserved
การโทรติดต่อหรือลงทะเบียนให้ข้อมูลใดๆ หมายถึงท่านได้เข้าใจและยอมรับ ข้อตกลง และเงื่อนไขแล้วทุกประการ

999/1 เดอะไนน์เซ็นเตอร์
ถนน พระราม 9 แขวง พัฒนาการ เขต สวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 10250 

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา

รับรองความปลอดภัยของข้อมูล

ประกันภัยรถยนต์

ประเภท 2+ ถูกใจ 

สูงสุด 10 เดือน

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข
ก่อนตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้ง

ประเภท 1

มูลค่า 1,200.- บาท*

คำนวนค่าเบี้ยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

คำนวนค่าเบี้ย

โปรโมชั่น

รายละเอียดแผนประกัน

ติดต่อเรา

02-106-8400

เวลาทำการ จ.-ศ. 8:30-18.00น.

ดูแลครบ จบงานไว เชื่อใจได้ทุกสถานการณ์!

ธนชาต ประกันภัยรถยนต์

ประเภท 1

ธนชาต ประกันภัยรถยนต์

ประเภท 1

ราคาสุดคุ้ม ครอบคลุมทุกภัย “ชน หาย ไฟไหม้”

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Premium Privilege

ผ่อน 0% นาน 3 เดือน*

ฟรี! บัตรเติมน้ำมัน ปตท.
สูงสุดมูลค่า 1,200.- บาท*

ส่วนลดค่าเบี้ย
เมื่อแจ้งการติดกล้องหน้ารถยนต์

เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด

พิเศษ!

รับส่วนลดค่าเบี้ยเพิ่มเพียงแจ้ง

CODE

รับเพิ่มทันที! Gift card 200 บาท*

รับเพิ่มทันที!
Gift card 200 บาท*

รับส่วนลดค่าเบี้ยเพิ่ม
เพียงแจ้ง

ธนชาต ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1 คุ้มครองครบกว่า! ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์

ธนชาตประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
(ซ่อมอู่)

  รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 7 ปี
  เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
  ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
  คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือโดยสาร

    300,000 บาท/ คน
  คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง กรณีเกิดอุบัติเหตุ

    ในรถยนต์
  รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง

    ตามมาตรฐานโรงงาน 

  รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 7 ปี
⬤  เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

    ส่วนบุคคลเท่านั้น
⬤  ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
⬤  คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของ

    ผู้ขับขี่ หรือโดยสาร 300,000 
    บาท/ คน
⬤  คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือ

    ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
⬤  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน

    ทางกรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
⬤  รับประกันอุปกรณ์เสริม และ

    อุปกรณ์ตกแต่ง
ตามมาตรฐาน
    โรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง →

เริ่มต้นเพียง 14,500 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 14,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ประเภท 1 (ซ่อมอู่)

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ ที่น่าสนใจ

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

02-106-8400

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา >>ซื้อประกันภัยออนไลน์ >>

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

รองรับทุกการใช้งาน เลือกชำระเบี้ยประกัน ดูกรมธรรม์ออนไลน์ หรือเลือกต่ออายุประกันภัยออนไลน์ได้ทันที

บริการชำระเบี้ยประกันออนไลน์ 
และต่ออายุประกันภัย

สบายใจเมื่อเข้ารับบริการ
พร้อมระบบประเมิน
ความพึงพอใจการใช้บริการทุกครั้ง 

อู่และศูนย์ซ่อมในเครือที่
ได้มาตรฐาน

สะดวก รวดเร็ว บริการส่งเอกสาร
เคลมประกันภัยล่วงหน้า ไม่ว่า
อยู่ที่ไหนก็แจ้งเคลมออนไลน์ได้

บริการแจ้งเคลมออนไลน์
ได้ตลอด 24 ชม.
 

ประกันภัย 1+ จัดเต็ม >>

ประกันภัย 1+ จัดเต็ม >>

ประกันภัย 2+ จัดเต็ม >>

ประกันภัย 2+ จัดเต็ม >>

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ
ที่น่าสนใจ

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย รับประกันการเคลม

ติดต่อเพื่อตรวจสอบราคา >>ซื้อประกันออนไลน์ >>

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ธนชาตประกันภัย ราคาสุดคุ้ม
คุ้มครองครอบคลุมทุกภัย
รับประกันการเคลม

ธนชาต ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
คุ้มครองครบกว่า! ทั้งแบบซ่อมอู่ และซ่อมศูนย์ 

ธนชาตประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1
(ซ่อมศูนย์)

  รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
  เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
  ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
  คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของผู้ขับขี่ หรือโดยสาร

    400,000 บาท/ คน
  คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดินทาง กรณีเกิดอุบัติเหตุ

    ในรถยนต์
  รับประกันอุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ตกแต่ง

    ตามมาตรฐานโรงงาน 

  รับประกันอายุรถยนต์ 2 - 5 ปี
⬤  เฉพาะรถเก๋ง/ รถกระบะใช้งาน

    ส่วนบุคคลเท่านั้น
⬤  ไม่ต้องระบุชื่อผู้ขับขี่
⬤  คุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุของ

    ผู้ขับขี่ หรือโดยสาร 400,000 
    บาท/ คน
⬤  คุ้มครองเพิ่มเติม ช่วยเหลือ

    ฉุกเฉินตลอด 24 ชม.
⬤  รับเงินชดเชยรายได้และค่าเดิน

    ทางกรณีเกิดอุบัติเหตุในรถยนต์
⬤  รับประกันอุปกรณ์เสริม และ

    อุปกรณ์ตกแต่ง
ตามมาตรฐาน
    โรงงาน 

รายละเอียดคุ้มครอง →

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

เริ่มต้นเพียง 17,500 บาท/ปี

*โปรดศึกษารายละเอียดและเงื่อนไข
ความคุ้มครองก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

ประเภท 1 (ซ่อมศูนย์)

Premium Privilege

*โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข
ก่อนตัดสินใจ
ทำประกันภัยทุกครั้ง

ดูแลครบ จบงานไว เชื่อใจได้ทุกสถานการณ์!

ราคาสุดคุ้ม ครอบคลุมทุกภัย
“ชน หาย ไฟไหม้”

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่ เท่านั้น

เฉพาะลูกค้าที่ซื้อประกันภัยใหม่ เท่านั้น